رسانه خبری پیامِ ایرانی

زمانه کارگری | رادیو زمانه


Share

بازتاب دادن خبرهای کارگری از وظایف اصلی‌ای است که “زمانه” برای خود مقرر کرده است. اول ماه مه، روز جهانی کارگر، فرصت مناسبی است برای معرفی صفحات و مطالب کارگری.

بر روی تصویر زیر که کلیک کنید به مجموعه مطالب کارگری زمانه دست می‌یابید:

در صفحه ویژه مطالب کارگری لینک‌های خبرنامه‌ها فهرست شده‌اند.

زمانه یک دوماهنامه کارگری به فارسی و انگلیسی منتشر می‌کند.

آخرین شماره، شماره ۱۱ است که دربرگیرنده خبرهای محدوده زمانی تقریبی بهمن و اسفند ۱۳۹۸ / فوریه و مارس ۲۰۲۰ است.

دانلود کنید: خبرنامه شماره ۱۱

اگر اتفاق ویژه‌ای پیش آید، خبرنامه ویژه هم منتشر می‌شود. نمونه:

زمانه از سال پیش سالنامه کارگری هم منتشر می‌کند.

سالنامه جدید که در آستانه اول مه امسال منتشر شد:

اعتراضات و مسائل عمده کارگری در ایران در یک سال گذشته

در صفحات کارگری زمانه مجموعه‌ای از مطالب ترویجی نیز می‌یابید.

کارگری: آموزشی

آخرین نمونه از مطالب ترویجی:

وبینارهایی هم برگزار شده و در صدد برگزاری وبینارهای تازه‌ای هستیم:

هرگاه به این صفحه سر بزنید، می‌توانید آخرین خبرهای عمده در مورد کارگران، آموزگاران، پرستاران، بازنشستگان، کولبران، کودکان کار، دستفروشان و دیگر بخش‌های مردم زحمتکش و محروم را بخوانید.

Share

منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.