رسانه خبری پیامِ ایرانی

جوان ١٨ سالە بازداشت شدە در درگیری سردشت بە ارومیە منتقل شد


 

هەنگاو: جوانی کە ساعات اولیە بامداد روز گذشتە در جریان درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای حزب دمکرات کردستان (حدک) زخمی و دستگیر شدە بود بە ارومیە منتقل شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، مهران احمدیان فرزند قربان بامداد روز چهارشنبە ۶ شهریور ٩٨ (٢٨ آگوست ٢٠١٩)، در جریان درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران و دستەای از اعضای حزب دمکرات کردستان (حدک) از ناحیە دست بە شدت زخمی و بازداشت شدە است.

خبرنگار هەنگاو در سردشت اعلام کرد کە مهران ١٨ سالە و ساکن روستای قلعەرش بودە و پس از بازداشت در حالی کە بە شدت زخمی بودە، بە بازداشتگاه سپاه پاسداران در ارومیە منتقل شدە است.

سازمان حقوق بشری هەنگاو خواهان آزادی فوری این جوان ١٨ سالە بودە و از تمامی سازمانهای حقوق بشری می خواهد کە برای آزادی و معالجە وی تمامی تلاش خود را بە کار گیرند.

با توجە بە تصاویری کە بە دست هەنگاو رسیدە است، نیروهای سپاه پاسداران ساعت ٣ بامداد روز گذشتە منزل تازە ساختی را  در جادە قلعە رش محاصرە و با سلاح (آر پی جی) آن را هدف قرار دادە و پس از آن درگیری صورت گرفتە است.

در جریان این درگیری دو تن از اعضای حزب دمکرات بە نام های ابراهیم عزیزنژاد و علی بایزیدپرور جانشان را از دست دادند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.