رسانه خبری پیامِ ایرانی

کتاب فروش بوکانی بە اتهام فروش کتاب”انجیل“ بە حبس محکوم شد


 

هەنگاو: یک شهروند اهل بوکان بە اتهام فروش کتاب ”انجیل“ از سوی دستگاه قضایی ایران بە حبس محکوم شدە و هم اکنون در زندان بە سر می برد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، ”مصطفی رحیمی“ فرزند علی از سوی شعبە ١٠١ دادگاه عمومی بوکان بە تحمل ٣ ماه و یک روز حبس محکوم شدە است.

یک منبع نزدیک بە خانوادە آقای رحیمی اعلام کرد کە این حکم بە اتهام فروش کتاب ”انجیل“ بر وی تحمیل شدە است.

مصطفی رحیمی در تاریخ ٢١ خرداد ٩٨ (١١ ژوئن ٢٠١٩)، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بوکان بازداشت و پس از چندی با تودیع وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی موقتا و تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شدە بود.

 وی پس از آنکە از سوی دادگاه بە حبس محکوم شد، مدت ١٠ روز است کە جهت اجرای حکم بازداشت و در زندان مرکزی بوکان محبوس می باشد.

آقای رحیمی در کوچە بانک ملی بوکان کتاب فروشی داشتە و زندگی خود را از این راه می چرخاند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.