رسانه خبری پیامِ ایرانی

روحانی متجاوز بە دختر ١١ سالە در سنقر بازداشت شد


 

هەنگاو: آخوندی کە چند روز پیش بە یک دختر ١١ سالە یتیم تجاوز کردە بود، از سوی نیروهای انتظامی بازداشت شدە و مردم خواهان محاکمە علنی وی هستند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە امام جماعت روستای هزار خانی علیا از توابع شهرستان سنقر در استان کرمانشاه، بە یک دختر بچە یتیم ١١ سالە با هویت “ک . ف” تجاوز کردە و پس از آنکە این دختر موضوع را با مادرش در میان گذاشتە بود، این آخودن با هویت ”علی فدایی“ اقدام بە فرار کردە بود.

یک منع مطلع در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، مردم روستا پس از مطلع شدن از این موضوع ، منزل روحانی متجاوز را تخریب کردەاند.

گفتنیست کە، پدر “ک . ف” سال گذشتە در یک سانحە رانندگی جانش را از دست دادە بود.

خبرنگار هەنگاو اعلام کرد  کە شامگاه شنبە ٢ شهریور ٩٨ (٢۴ آگوست ٢٠١٩)، آخوند علی فدایی از سوی نیروهای انتظامی دستگیر و تحویل دادگاه ویژە روحانیت همدان گردیدە است.

انتشار این خبر موجی از اعتراض را در شبکەهای اجتماعی بە همراه داشتە و شهروندان سنقری خواهان محاکمە علنی این روحانی در شهر خود می باشند.

بە  گفتە منابع هەنگاو، نهادهای امنیتی و فرماندار سنقر و کلیائی از مادر دختری کە مورد تجاوز قرار گرفتە خواستەاند کە سکوت اختیار کردە و این موضوع را رسانەای نکند و در مقابل آنها بە وی مبلغی پرداخت خواهند کر کە این درخواست از سوی وی رد شدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.