رسانه خبری پیامِ ایرانی

عدم رسیدگی پزشکی منجر بە مرگ یک زندانی در زندان ارومیە شد


 

هەنگاو: یک زندانی کە از ٩ سال پیش در زندان مرکزی ارومیە محبوس بود، بە دلیل عدم رسیدگی پزشکی جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە ٣١ مرداد ٩٨ (٢٢ آگوست ٢٠١٩)، یک زندانی باهویت ”نوبخت صحرایی“ در زندان مرکزی ارومیە بە دلیل تعلل در انتقال بە مراکز درمانی جانش را از دست دادە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این زندانی دچار سکتە قلبی شدە و بە دلیل عدم رسیدگی کامندان زندان و تعلل در انتقال بە مراکز درمانی جانش را از دست دادە است.

نوبخت صحرایی کە در بند ۴ زندان مرکزی ارومیە محبوس بود، از ٩ سال پیش بە اتهام ”معاونت در قتل“ بازداست شدە بود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.