رسانه خبری پیامِ ایرانی

خودکشی جوان بوکانی سر مزار دختری کە دوستش داشت و خودکشی کردە بود


 

هەنگاو: یک جوان اهل بوکان سر مزار دختری کە دوستش داشت و بە دلیل مخالفت خانوادەاش با ازدواج آنها خودکشی کردە بود، بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ١ شهریور ٩٨ (٢٣ آگوست ٢٠١٩)، یک جوان اهل بوکان با هویت ”شاهین رحیمی“ ٢۴ سالە با اسلحە کلت بە زندگی خود پایان داد.

بە گفتە یک منبع مطلع، شاهین بر سر مزار دختری کە دوستش داشت و چندی پیش بە دلیل مخالفت خانوادەاش با ازدواج آنها خودکشی کردە بود، بە زندگی خود پایان دادە است.

هایدە عزیز پور کە تنها ١٧ سال سن داشت، روز یکشنبە ۵ خرداد ٩٨ ( ٢۶ می ٢٠١٩)، در روستای ”اوچتپە“ بوکان با اسلحە بە زندگی خود خاتمە دادە بود.

همچنین، روز گذشتە نیز یک جوان اهل سردشت با هویت جمال احمدیان بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە بود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.