رسانه خبری پیامِ ایرانی

گزارش هفتگی سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کردستان


 

هەنگاو: طی هفتە گذشتە ۴١ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، از روز جمعە ٢۵ مرداد تا روز جمعە ١ شهریور ١٣٩٨ خورشیدی دست کم ۴١ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

 کولبر و کاسبکاران (٣ مورد)

طی هفتە گذشتە دست کم یک کولبر در مرزهای اشنویە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە شدە و ٢کولبر نیز در مرزهای سراشنویە و ارومیە زخمی شدەاند.

 

اعدام و کشتە شدن  زیر شکنجە (٢ مورد)

طی هفتە گذشتە یک شهروند اهل شیروان بە اتهام جایم مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی این شه اعدام و یک زندانی اهل سنندج در زندان مرکزی این شهر بە دلیل سهل انگاری مسئولین زندان جانش را از دست داد.

 

بازداشت و حکم  (٢٠ مورد)

با استناد بە آمار هەنگاو، طی هفتە گذشتە دست کم ١٧ شهروند کرد در شهرهای ارومیە، سنندج، پیرانشهر و مریوان  بە اتهام فعالیت سیاسی و عقیدتی از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند.

همچنین سە شهروند اهل سنندج و پیرانشهر از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران جمعا بە ٨ سال و سە ماه حبس محکوم شدەاند.

 

مین و هدف قرار دادن شهروندان مدنی (١ مورد)

طی هفتە گذشتە یک شهروند مدنی اهل سردشت با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە شدت زخمی شد.

 

سهل انگاری پزشکی (٢ مورد)

یک زن باردار اهل پاوە و یک شهروند اهل کرمانشاه، بە دلیل سهل انگاری مراکز درمانی کرمانشاه جانشان را از دست دادند.

 

خودکشی و کشتە شدن زنان (١٢ مورد)

طی هفتە گذشتە، دست کم ١٠ شهروند از جملە یک زن در شهرهای مختلف کردستان بە دلیل مشکلات خانوادگی و فقر و بیکاری بە زندگی خود پایان دادەاند. 

همچنین دو زن در شهرهای کرمانشاه و دالاهو بە دست پسر و برادر خود بە قتل رسیدەاند.

 

کارگری (١ مورد)

طی هفتە گذشتە دست کم یک کارگر شهرداری در شهر ارومیە در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست دادند.

 

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.