رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت یک فعال مدنی در سنندج


 

هەنگاو: یک فعال مدنی کرد در حین بازگشت از تهران از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بازداشت شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٢٩ مرداد ٩٨ (٢٠ آگوست ٢٠١٩)، اکبر گویلی، از فعالی مدنی اهل سنندج در حین بازگشت از تهران و در محلە فیض آباد این شهر از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، اکبر گویلی از طریق ارتباط تلفنی خانوادەاش را از بازداشت خود توسط نیروهای ادارە اطلاعات مطلع کردە است.

اکبر گویلی پیشتر بە اتهام برگزاری مراسم نوروز روستای قصریان سنندج در سال ١٣٩۵ بازادشت و از سوی شعبە یک دادگاه انقلاب سنندج بە اتهام ”تبلیغ علیە نزام از طریق همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران (پژاک)“ بە تحمل یک سال حبس محکوم و این حکم توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان بە ۴ ماه کاهش تقلیل یافتە بود.

وی روز دوشنبە ٨ بهمن ٩٧ (٢٨ ژانویە ٢٠١٩)، پس از احضار بە دفتر اجرای احکام انقلاب سنندج، بازداشت و  جهت سپری نمودن دوران محکومیت  خود بە زندان مرکزی این شهر منتقل شدە بود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.