رسانه خبری پیامِ ایرانی

اعدام ١٣ شهروند کرد طی ماه آوریل ٢٠٢٠


هەنگاو: شمار شهروندان کردنی کە طی ماه گذشتە میلادی در زندان های کردستان اعدام شدەاند از شمار اعدامی های سە ماه اول امسال بیشتر بودە است.


با استناد بە مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه آوریل ٢٠٢٠، دست کم حکم اعدام ١٣ شهروند کرد در زندان های کرمانشاه، بروجرد، سنندج و ارومیە اجرا شدە است.


از مجوع افرادی کە طی ماه گذشتە اعدام شدە و هویت آنها برای هەنگاو احراز شدە است، یک زندانی بە اتهام فعالیت سیاسی، یک زندانی بە اتهام قاچاق مواد مخدر و ١١ زندانی نیز بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە و حکم آنها اجرا شدە است.


همچنین، بیشترین این اعدام ها با ٨ مورد در استان کردستان ثبت شدە است. در استان کرمانشاه و آذربایجان غربی هر کدام ٢ مورد و در استان لرستان نیز یک مورد ثبت شدە است.


با استناد بە آمار هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠٢٠ تاکنون دست کم ٢۵ شهروند کرد در زندان های کردستان و دیگر شهرهای ایران اعدام شدەاند کە ١٢ مورد آنها طی سە ماه اول سال جاری بودە و ١٣ مورد دیگر در ماه آوریل ثبت شدە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.