فشار نهادهای امنیتی بر سە فعال مدنی اهل دهگلان برای اعترافات اجباری

به اشتراک گذاشتن


 

هەنگاو: ادارە اطلاعات سنندج سە شهروند بازداشت شدە اهل دهگلان را کە اعضای یک خانوادە می باشند، برای انجام اعترافات اجباری تحت فشار قرار دادە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، با گذشت یک ماه از بازداشت سە فعال مدنی اهل شهرستان دهگلان بە نام های ” آزاد عباسی“، ”سیروس عباسی“ و همسر وی ”فریدە ویسی“ کماکان در بازداشت بە سر.می برند و نهادهای امنیتی آنها را برای انجام اعترافات اجباری تحت فشار قرار دادەاند.

یک منبع نزدیک بە خانوادە عباسی کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود در اینبارە بە ”هەنگاو“ اعلام کرد کە، این سە فعال پس از بازداشت بە ادارە اطلاعات سنندج منتقل شدە و تنها یک بار موفق بە دیدار با آنها شدەاند.

بە گفتە این منبع، این سە شهروند هم اینک در بازداشتگاه ادارە اطلاعات سنندج محبوس بودە و از سوی این نهاد تحت فشار قرار دارند تا با همکاری و ارتباط با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران اعتراف نمایند.

فریدە ویسی طی ملاقاتی کە روز دوشنبە ٢١ بهمن ماه با خانوادەاش داشتە این اتهامات را واهی و بی اساس دانستە و اتهام ارتباط با احزاب کردستانی را بە شدت رد نمودە است.

وی همچنین اعلام کردەاند کە نهادهای امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری آنها را شکنجە و تحت فشار قرار دادەاند.

این منبع نزدیک بە خانوادە عباسی در ادامە اعلام کرد کە، نهادهای امنیتی اعضای خانوادە را کە برای پیگیری سرنوشت فرزندانشان تلاش کردەاند مورد آزار و اذیت قرار دادە و آنها را تهدید بە بازداشت کردەاند.

 روز سەشنبە ٢۴ دی ٩٨ (١۴ ژانویە ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان دهگلان در استان کردستان بە مرکز آموزشی ”زانست“ یورش و اقدام بە بازداشت ”سیروس عباسی“ و همسر وی ”فریدە ویسی“ کردەاند.

یکی از شاهدان عینی در اینبارە پیشتر بە هەنگاو اعلام کرد بود کە، بیش از ٢٠ تن از نیروهای ادارە اطلاعات بە این مرکز آموزشی هجوم بردە و سیروس عباسی و فریدە ویسی را در مقابل دیدگان تنها فرزند دخترشان کە کلاس چهارم ابتدایی می باشد، بازداشت کردەاند.

از سوی دیگر، آزاد عباسی، برادر سیروس کە بە همراه چند نفر دیگر برای پیگیری وضعیت آنها بە ادارە اطلاعات دهگلان مراجعە کردە بودند، بدون ارائە هیچ برگە قضایی مورد ضرب و شتم قرار گرفتە و بازداشت شدە است.

آزاد عباسی در سال ١٣٩۴ کمپین نجات “چشمە بل” را بە راه انداخت و یکی از افرادی بود کە برای نجات این چشمە دست بە اعتصاب غذا زد. وی همچنین موسس انجمن شیدای سبز دهگلان می باشد و بە خاطر تاسیس کانال “ژینگە یار” جهت حمایت از اسب کولبران و سگ های خیابانی سال ٩۵ جایزە “خرس قهوەای” را از معصومە ابتکار وزیر بهداشت دریافت کرد.

 



منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *