رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت دو برادر در سنندج


هەنگاو: نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر سنندج دو برادر را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بە منزل یک شهروند اهل سنندج با هویت ”موسی رحیم پور“ هجوم بردە و دو فرزند وی را بازداشت کردەاند.


هویت این دو برادر کە از سوی نیروهای امنیتی حکومت بازداشت شدەاند، طارق رحیم پور و بنیامین رحیم پور اعلام شدە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، این دو برادر بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە و سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.