رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت فواد وکالتی جهت سپری نمودن دوران محکومیت


 

هەنگاو: یک شهروند اهل ماکو کە بهار امسال از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ماکو بازداشت شدە بود، از سوی دستگاه قضایی بە حبس محکوم شدە و جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ١٩ بهمن ٩٨ (٨ فوریە ٢٠٢٠)، فواد وکالتی شهروند اهل ماکو بازداشت و جهت سپری نمودن دوران یک سالە محکومیت خود بە زندان مرکزی خوی منتقل شد.

فواد وکالتی ١٩ اریبهشت امسال بە همراه سە شهروند دیگر اهل ماکو بە نام های ”سلیمان راستق قزلباش“، ”جعفر مشکینی مصرکانلو“ و ”یوسف سبزی بلخکانلو“ بازداشت شدە بود کە فواد، سلیمان و یوسف پس از یک ماه بازداشت با وثیقەهای ٢۵٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدند و جعفر همچنان در زندان مرکزی ماکو محبوس می باشد.

تابستان امسال شعبە اول دادگاه انقلاب خوی هر یک از ”فواد وکالتی“، ”یوسف سبزی بلخکانلو“ و  ”سلیمان راستق قزلباش“ را بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نمود کە این حکما در دادگاه تجدید نظر استان عینا تایید شد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.