در ایتالیا، داشتن گذرنامه کرونا از امروز جمعه ۲۳ مهر / ۱۵ اکتبر در محل کار اجباری شد. بدین ترتیب تنها افرادی که واکسن کرونا زده‌اند یا از این بیماری بهبود یافته‌اند و یا نتیجه آزمایش آن‌ها منفی بوده مجاز به رفتن سر کار هستند، در غیر این صورت، خطر جریمه تا یک‌هزار و ۵۰۰ یورو افراد خاطی را تهدید می‌کند. اجبار به داشتن گذرنامه کرونا حدود ۲۳ میلیون کارمند در ایتالیا را شامل می‌شود. در شهرهای مختلف این کشور اعتراضاتی علیه مقررات جدید انجام شد. معترضان سعی کردند خیابان‌ها و میدان‌های شهرها را مسدود کنند. پلیس تجمعات را پراکنده کرد. در بنادر تریسته و جنوا صدها کارگر دست به اعتصاب زدند اما ادامه فعالیت شرکت‌ها کمتر با مشکل روبه‌رو شد.