بازداشت دو فعال کارگری در بوکان و کرمانشاه

به اشتراک گذاشتن


 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو فعال کارگری اهل شهرهای کرمانشاه و بوکان کە پیشتر از سوی دستگاه قضایی ایران بە حبس محکوم شدە بودند، جهت سپری نمودند دوران محکومیت راهی زندان شدەاند.

برپایە گزاش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ١٩ بهمن ٩٨ (٨ فوریە ٢٠٢٠)، هادی تنومند، فعال کارگری و عضو کمیتە هماهنگی برای کمک بە ایجاد تشکل های کارگری  کە اهل بوکان می باشد، جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود بازداشت و راهی زندان این شهر شدە است.

هادی تنومند، خردادماه ١٣٩١ در حین برگزاری مجمع عمومی سالیانە کمیتە هماهنگی برای کمک بە ایجاد تشکل های کارگری در شهر کرج همراه با ۵٧ نفر دیگر از اعضای این کمیتە بازداشت و بە زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و پس از مدتی آزاد گردید.

وی آذر ماه سال ١٣٩٢ از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب مهاباد،  به اتهامات «عضویت در کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری» و «تبلیغ علیه نظام» به ۳ سال و نیم حبس محکوم شد. این حکم پس از مدتی عینا در دادگاه تجدید نظر ارومیه تایید شد.

از سوی دیگر، روز پنجشنبە ١٧ بهمن (۶ فوریە)، امین سیبر، فعال کارگری اهل کرمانشاه، جهت سپری نمودن دوران محکومیت سە ماهە خود بازداشت و راهی زندان مرکزی این شهر شدە است.

امین سیبر ١۴ شهریور ماه امسال از سوی دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه بە اتهام ”تشویش اذهان عمومی” بە تحمل ٣ ماه حبس تعزیری محکوم شدە بود.

وی روز پنجشنبە ١٩ بهمن ٩۶ بە اتهام تحریک کارگران شهرداری کرمانشاه جهت اعتصاب بازداشت شدە بود.منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *