گروهی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی فولاد از چند شهر از جمله اهواز، اصفهان، شاهرود و تهران و صبح روز دوشنبه سوم آبان ماه مقابل ساختمان صندوق مرکزی فولاد در تهران گرد آمدند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. این تجمع در ادامه اعتراضات بازنشستگان و با فراخوان قبلی انجام شد. بازنشستگان و مستمری‌بگیران صنعت فولاد خواستار افزایش حقوق به میزان دو میلیون تومان، بهبود خدمات درمانی و بهره‌مندی از خدمات رفاهی مطابق تعهدات صندوق فولاد شدند.
بازنشستگان و مستمری بگیران فولاد نوشته‌هایی حاوی خواست افزایش حقوق، بیمه درمانی کارآمد و روشن شدن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در دست داشتند. ان‌ها شعار می‌دادند: «فقط توی خیابون، به دست میاد حقمون». در فراخوان گردهمایی تاکید شده است که بازنشستگان تا رسیدن به مطالبات خود از اعتراض دست نخواهند کشید.