برنامه‌ جهانی غذای سازمان ملل متحد (WFP) دوشنبه ۳ آبان / ۲۵ اکتبر با انتشار گزارشی اعلام کرد که افغانستان با بدترین فاجعه‌ انسانی روبه‌روست و اگر فوراً اقدامی نشود در زمستان آینده میلیون‌ها نفر در این کشور با گرسنگی مواجه خواهند شد. برنامه‌ جهانی غذا گفت ۲۲,۸ میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از جمعیت افغانستان ممکن است از ماه نوامبر امنیت غذایی نداشته باشند و طالبان توانایی مهار این وضعیت را ندارند. همچنین حدود ۳,۲ میلیون کودک زیر پنج سال نیز به «سوءتغذیه‌ حاد» دچار خواهند شد. این نهاد سازمان ملل گفته است که ماهانه به ۲۲۰ میلیون دلار نیاز دارد تا به بخشی از این جمعیت آسیب‌پذیر در زمستان پیش رو کمک کند. برنامه‌ جهانی غذا می‌گوید به‌دلیل عمل‌نکردن اهداکنندگان کمک به افغانستان به تعهدات‌ خود، منابع مالی خود تا ماه دسامبر را به مصرف رسانده است.