رسانه خبری پیامِ ایرانی

صدور حکم ۵ سال حبس برای گوران قربانی


 

هەنگاو: یکی از فعالین مدنی اهل مریوان از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم و راهی زندان شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، گوران قربانی، فعال مدنی مریوان و از اعضای فعال انجمن سبز چیا آبان ماه امسال از سوی دادگاه انقلاب مریوان بە اتهام “تبلیغ علیە نظام”  بە تحمل ١ سال حبس محکوم شدە بود حکمش از سوی دادگاه تجدید نظر افزایش و بە زندان منتقل شد.

پس از اعتراض گوران قربانی بە حکم صادرە، حکم وی از سوی دادگاه تجدید نظر استان بە ۵ سال حبس افزایش یافتە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، گوران قربانی روز پنجشنبە ١٧ بهمن ٩٨ (۶ فوریە ٢٠٢٠)، جهت سپری نمودن دوران محکومیت ۵ سالە خود راهی زندان مریوان شدە است.

گوران قربانی روز یکشنبە ٢٣ تیر ٩٨ (١۴ ژوئیە ٢٠١٩) همراه با چهار شهروند دیگر اهل مریوان از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت و پس از چند ماه با وثیقە آزاد شدە بود.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.