رسانه خبری پیامِ ایرانی

اعدام دو زن در زندان ارومیە


 

هەنگاو: حکم اعدام دو زن در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز سەشنبە (١ مرداد ٩٨ / ٢٣ ژوئیە ٢٠١٩)، حکم اعدام دو زند کرد در زندان مرکزی ارومیە اجرا شد.

خبرنگار هەنگاو هویت این دو زن اعدام شدە را ”آراستە رنجبر“ و ”نازدار وطنخواه“ اعلام کردە است.

این دو زن بە اتهام قتل عمد در یک پروندە مشترک بازداشت و هر دو بە اعدام محکوم شدە بودند.

بر طبق گزارش رسیدە، آراستە رنجبر بە اتهام قتل همسرش و نازدار وطنخواه بە اتهام مشارکت در قتل از ١۵ سال پیش در زندان ارومیە محبوس بودەاند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.