Share

آمارها از رشد بازار بورس ایران پس از ورود سهام دولتی به آن خبر می‌دهند. از آغاز سال جاری،‌ سرمایه‌ای که به بورس وارد شده است،‌ ۵۰ درصد از کل سرمایه ورودی سال گذشته بیشتر است. بازار بورس اما در حالی رونق گرفته است که تحریم‌ها و پیامدهای شیوع ویروس کرونا اقتصاد ایران را به بحران انداخته.

چرا دولت در دوران بحران اقتصادی به واگذاری سهام عدالت در بورس پرداخته؟ دلیل رونق بازار بورس در عین بحران اقتصادی چیست؟ آیا رشد ارزش بازار بورس از حبابی است که به زودی خواهد ترکید؟‌  «زمانه» در گفت‌و‌گوی زیر این پرسش‌ها را با مهدی قدسی،‌ دکترای اقتصاد و پژوهشگر موسسه مطالعات اقتصاد بین‌الملل وین در میان گذاشت.

در همین زمینه:

Share