رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت سە شهروند از جملە یک دختر ٢٠ سالە در شهرهای کردستان


 

هەنگاو: سە شهروند کرد در شهرهای سقز، پیرانشهر و بوکان بە اتهام فعالیت سیاسی از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، یک دختر ٢٠ سالە با هویت ”دنیا شالی“ فرزند حسین ساکن روستای ”گزگسک پیران“ از توابع پیرانشهر، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، دنیا شالی بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت و بە ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شدە است.

از سوی دیگر، روز چهارشنبە (١٩ تیر ٩٨ / ١٠ ژوئیە ٢٠١٩)، یک شهروند ۵۵ سالە اهل بوکان با هویت ”علی عرب“ بە همین اتهام بازداشت و بە ارومیە منتقل شدە است.

همچنین، حدودا ٢٠ روز پیش، یک شهروند اهل سقز با هویت ”هادی محمدزادە“ اهل روستای ”ظفر آباد“ در شهر کامیاران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

خبرنگار هەنگاو در سقز اعلام کرد کە نیروهای ادارە اطلاعات پس از بازداشت هادی وی را بە مکان نامعلومی منتقل کردە و بە خانوادەاش زنگ زدەاند تا بە کامیاران رفتە و اتومبیل وی را تحویل بگیرند.

این شهرند سقزی بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە و سرنوشتش نامعلوم می باشد.

 

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.