کارگران در ۲۵ واحد تولیدی استان مرکزی دستمزد معوقه دارند. سعید فرخی معاون اقتصادی استاندار مرکزی در نشست ستاد «تسهیل و رفع موانع تولید» در شهرستان خمین گفت تعداد واحدهایی که کارگران آن دستمزد معوقه دارند کاهش یافته و اکنون به ۲۵ واحد رسیده است.
به‌رغم رکود حاکم بر اقتصاد کشور و نیمه‌تعطیل بودن بسیاری از واحدهای تولیدی از جمله در استان مرکزی، این مقام مسئول همچنین مدعی شد سال ۹۸ شعار «رونق تولید به معنای حقیقی» در استان مرکزی تحقق یافته و تعدادی واحد به مرحله بهره‌برداری رسیدند.
استان مرکزی یکی از قطب‌های صنعتی ایران است و کارخانه‌هایی مانند ماشین‌سازی هپکو و آذرآب در آن قرار دارند. این دو واحد و واحدهای دیگری در این استان در بحران به سر می‌برند و با مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی و بحران تولید روبرو هستند.
کارگران هپکو و آذرآب در نیمه دوم سال ۹۸ اعتصاب چند روزه‌ای را سازمان دادند. خواست کارگران تعیین تکلیف این دو کارخانه و خلع ید از مالک و سهامداران خصوصی، راه‌اندازی تولید و پرداخت مطالبات معوقه بود. در آذرآب با بیش از ۱۷۰۰ کارگر، به‌رغم اعتصاب هنوز مطالبات معوقه کارگران تا ماه‌ها بعد پرداخت نشده بود.
کارخانه هپکو با بیش از هزار کارگر کماکان بلاتکلیف است و سازمان خصوصی‌سازی قصد دارد مجددا آن را به یک سرمایه‌دارخصوصی واگذار کند. این تصمیم مورد اعتراض کارگران است. همچنان بخشی از مطالبات کارگران نیز پرداخت نشده است.
عدم پرداخت ماه‌ها دستمزد کارگران به استان مرکزی منحصر نیست و در مناطق مختلف ایران ازکارگران شهرداری‌ها، تا پرستاران و معلمان حق‌التدریسی و کارگران کارخانه‌های بخش خصوصی با آن دست به گریبانند.