رسانه خبری پیامِ ایرانی

اعدام یک زن کرد در زندان مهاباد


 

هەنگاو: حکم اعدام یک زن کرد در زندان مرکزی مهاباد بە اجرا در آمد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە (٢۵ تیر ٩٨ / ١۶ ژوئیە ٢٠١٩)، حکم اعدام یک زن کرد  با هویت ”ملیحە صالحیان“ در زندان مرکزی مهاباد اجرا شدە است.

ملیحە صالحیان اهل میاندوآب بودە و بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بود.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ١٠ روز گذشتە دست کم  حکم اعدام ٨ شهروند کرد در زندان های ایران بە اجرا در آمدە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.