رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت دست کم ٣۶ شهروند کرد طی ١٠ روز


 

هەنگاو: طی روزهای گستردە موج تازەای از بازاشت و احضار شهروندان کرد در شهرهای مختلف کردستان آغاز شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە (٢۴ تیر ٩٨ / ١۵ ژوئیە ٢٠١٩)، یک شهروند اهل مریوان با هویت “خالد سوری” بە ادارە اطلاعات این شهر و بازداشت شدە است.

با استناد بە بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، تنها طی ١٠ روز گذشتە ( از ١۵ تیر تا ٢۵ تیر ماه)، دەها شهروند کرد بە اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند.

تاکنون هویت ٣۶ تن از بازداشت شدگان برای هەنگاو احراز شدە است.

از میان افرادی کە هویت آنها احراز شدە ٨ نفر اهل مهاباد، ٧ نفر اهل شاهین دژ ، ۶ نفر اهل مریوان، ٣ نفر اهل سقز،  ٢ نفر اهل میاندوآب، ٢ نفر اهل سنندج، ٢ نفر اهل اشنویە و ١ نفر اهل شهر تکاب می باشد.

گزارشات رسیدە بە هەنگاو حاکی از این می باشد کە شمار بازداشت شدگان بە ۵٠ تن می رسد و در شهرهای سنندج، مریوان و شاهین دژ چندین شهروند دیگر بازداشت شدەاند کە هویت آنها تاکنون برای هەنگاو احراز نشدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.