رسانه خبری پیامِ ایرانی

کشتە و زخمی شدن ۴ کولبر در مرزهای سردشت


 

هەنگاو: تیراندازی نیروهای مسلح ایران در مرزهای سردشت بە سوی دستەای از کولبران دست کم ۴ کشتە و زخمی در پی داشت.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعات اولیە بامداد دوشنبە (٢۴ تیر ٩٨ / ١۵ ژوئیە ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در مرز دولەبی سردشت بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە قتل رساندە و سە کولبر دیگر را زخمی کردەاند.

خبرنگار هەنگاو در سردشت هویت کولبری را کە جانش را از دست دادە ”بریاجی ابراهیم زادە“  فرزند خدر و اهل روستای “گولان” اعلام کردە است. برادر براجی باهویت ناصر نیز سال گذشتە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە شدە است.

تا زمان تنظیم این خبر هویت ٣ کولبری کە زخمی شدەاند برای هەنگاو احراز نشدە است.

 

این خبر بە روز خواهد شدمنبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.