رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت دو شهروند در اشنویە و بوکان


 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە نیروهای ادارە اطلاعات دو شهروند کرد را در شهرهای اشنویە و بوکان بازداشت کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، نیروهای ادارە اطلاعات اشنویە روز شنبە (٢٢ تیر ٩٨ / ١٣ ژوئیە ٢٠١٩)، بە منزل یک شهروند کرد با هویت ”محمد صابر موسوی“ یورش و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

محمد صابر موسوی پیشتر برای چند سال پیشمرگە حزب دمکرات کردستان (حدک ) بودە  و سال گذشتە بە ایران بازگشتە بود و از سوی دستگاه قضایی ایران بە تحمل ٧ سال حبس محکوم شدە بود.

از سوی دیگر، روز چهارشنبە (١٩ تیر / ١٠ ژوئیە)، نیروهای ادارە اطلاعات بوکان بە منزل یک شهروند کرد با هویت ”جعفر پکند“ یورش و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای ادارە اطلاعات پس از بازداشت جعفر پکند اقدام بە تفتیش منزل و مغازە وی نمودە و علاوە بر توقیف دو اتومبیل وی، مبایل و لبتاب وی را نیز ضبط و با خود بردەاند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.