رسانه خبری پیامِ ایرانی

صدور حکم ١٢ سال حبس برای سە شهروند کرد در پیرانشهر


 

هەنگاو: سە شهروند اهل پیرانشهر بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران از سوی دستگاه قضایی ایران بە حبس محکوم شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە (١٧ تیر ٠٨ / ٨ ژوئیە ٢٠١٩)، شعبە یکم دادگاه تجدید نظر ارومیە برای سە شهروند اهل پیرانشهر حکم حبس صادر نمودە است.

بر طبق حکم صادرە شیرکو علی محمدی و کیوان نژاد رسول هر کدام  از ۵ سال بە ۴ سال کاهش و حکم باپیر برزە کە پیشتر بە ٨ ماه حبس محکوم شدە بود، از آنجایی کە ادارە اطلاعات بە حکم صادرە اعتراض کردە بود، حکمش افزایش یافتە و وی نیز بە ۴ سال حبس محکوم شدە است.

این حکم  بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران صادر و روز شنبە ٢٢ تیر ماه (١٣ ژوئیە) رسما بە آنها ابلاغ شدە است.

این سە شهروند بە همراه شخص دیگری بە نام اسعد محمودی شامگاه روز دوشنبە (١٩ آذر ٩٧ / ١٠ دسامبر ٢٠١٨) از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پیرانشهر بە اتهام ”همکاری با احزاب کرد اپوزسیون حکومت ایران“ بازداشت شدە بودند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.