رسانه خبری پیامِ ایرانی

عادل بهرامی پناهجوی دیپورت شدە از ترکیە بە اطلاعات ارومیە منتقل شد


 

هەنگاو: عادل بهرام، پناهجوی کرد کە از سوی حکومت ترکیە بە ایران دیپورت شدە بود، بە بازداشتگاه اطلاعات ارومیە منتقل شدە است.

برپایە گزاش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عادل بهرامی، فعال سیاسی کرد کە روز پنجشنبە ۵ دی ٩٨ (٢۶ دسامبر ٢٠١٩)، همراه با ٣٣ پناهجوی دیگر توسط حکومت ترکیە از مرز استان آذربایجان غربی بە ایران دیپورت شدە بود، طی روزهای گذشتە بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، عادل بهرامی پس از دیپورت بە ایران بە مدت چند هفتە در بازداشتگاه اطلاعات خوی بازداشت بودە و چند روز نیز بە زندان خوی منتقل شدە بود و جهت ادامە مراحل بازجویی بە ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شدە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد , کە نهادهای امنیتی این شهروند را بە “عضویت در یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت” متهم کردەاند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.