رسانه خبری پیامِ ایرانی

ثبت سە مورد خودکشی زنان در شهر کوچک قطور طی سە روز


 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە سە مورد خودکشی زنان در شهر کوچک قطور از توابع خوی ثبت شدە است و هم زمان دو جوان درشهرهای مهاباد و مریوان با زندگی خود پایان دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە (٢١ تیر ٩٨ / ١٢ ژوئیە ٢٠١٩)، یک زن جوان اهل بخش قطور از توابع شهرستان خوی با هویت ”حلیمە محمدی“ ٢٩ سالە خود را حلق آویز کردە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە حلیمە مادر دو فرزند بودە و بە دلیل مشکلات خانوادگی خودکشی کردە است.

همان روز، یک زن جوان با هویت ”رویا حاجیلو“ با خوردن قرخ اقدام بە خودکشی کردە است. این زن هم اکنون در بیمارستان خوی تحت مراقبتهای پزشکی قرار دارد و وضعیت عمومی وی وخیم می باشد.

روز چهارشنبە (١٩ تیر ٩٨ / ١٠ ژوئیە ٢٠١٩)، یک دختر ١۵ سالە باهویت ”شکیلا محمدی“ در بخش قطوربە دلیل فشار خانوادە برای پوشش و حجاب اجباری، خود را حلق آویز کردە بود.

شهر قطور با جمعیتی نزدیک بە ٢٧ هزار نفر یکی از شهرهای شهرستان خوی می باشد.

از سوی دیگر، شامگاه جمعە نیز یک جوان ٢۴ سالە اهل مریوان با هویت ”سوهیب احمدی“  بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز کرد.

روز یکشنبە هفتە گذشتە نیز یک جوان ١٧ سالە اهل مهاباد با هویت ”ابوبکر خضرنیا“ بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز کردە بود.

 

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.