رسانه خبری پیامِ ایرانی

هلمت عبداللهی با وثیقە پنج میلیاردی از زندان آزاد شد


 

هەنگاو: یکی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی میاندوآب با وثیقە سنگین از زندان آزاد شدە است.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، اواسط تیر ماه امسال، هلمت عبدالهی زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی میاندوآب با تودیع وثیقە پنج میلیارد تومانی  موقتا از زندان آزاد شدە است.

بە گفتە یک منع مطلع این زندانی سیاسی هر روز غروب بە خانە بر می گردد و صبحها خود را بە زندان میاندوآب تحویل می دهد.

هلمت عبدالهی پاییز سال ١٣٩۴ همراه با پنج شهروند دیگر بە اتهام قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران با هویت ”هاشـم زینالی“ بازاداشت شدە بودند.

دستگاه قضایی ایران در تاریخ ٢٨ شهریور ١٣٩۵ برای هر یک از هلمت عبدالهی، میلاد عبدی، سعید سیاهی، سلیمان کری و مصطفی طاهازادە حکم ١۵ سال حبس صادر و کمال احمدنژاد نیز بە اعدام محکوم گردید.

وی پاییز امسال برای اولین بار پس از سە سال با وثیقە ۵٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدە بود.

حکم اعدام کمال احمدنژاد  بامداد روز دوشنبە (١٩ شهریور ٩٧ / ١٠ سپتامبر ٢٠١٨)، در زندان مرکزی میاندوآب بە اجرا در آمد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.