رسانه خبری پیامِ ایرانی

عدم رسیدگی پزشکی منجر بە مرگ یک زندانی در زندان ارومیە شد + آمار


 

هەنگاو: یک زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیە بە دلیل سکتە قلبی و عدم رسیدگی پزشکی از سوی مسئولین زندان جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە (١٧ تیر ٩٨ / ٨ ژوئیە ٢٠١٩)، یک زندانی با هویت “اشکان مهریوش” در زندان مرکزی ارومیە دچار ایست قلبی شدە و بە دلیل عدم رسیدگی پزشکی و خراب بودن دستگاه شوک قلبی بهداری زندان، جانش را از دست دادە است.

اشکان مهریوش از بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر بازداشت و در بند ١۵ زندان مرکزی ارومیە محبوس بودە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ١١ ماه گذشتە دست کم ١١ زندانی در زندان مرکزی ارومیە جانشان را از دست دادەاند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.