رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت یک شهروند کرد در اشنویە


 

هەنگاو: یک شهروند کرد در اشنویە از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهرستان بازداشت شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە (٢٠ تیر ٩٨ / ١١ ژوئیە ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات اشنویە یک شهروند ۴١ سالە را با هویت ”علی اسماعیلی“ فرزند محمد در روستای جاشیران این شهرستان بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، علی اسماعیلی بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

علی اسماعیلی روز پنج شنبە (٢٧ دی ٩٧ / ١٧ ژانویە ٢٠١٨) نیز همراه بە سە تن دیگر بە همین اتهام بازداشت شدە بود.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.