رسانه خبری پیامِ ایرانی

پرواز پهپادهای سپاه پاسداران بر فراز کوهستان های قندیل و هلگورد


هەنگاو: طی روزهای گذشتە پهپادهای سپاه پاسداران در چندین نوبت بر فراز آسمان کوهستان های قندیل و هلگورد و در داخل خاک اقلیم کردستان اقدام بە گشت زنی کردە و احتمال توپباران این مناطق بالقوە می باشد.


بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، پهپادهای سپاه پاسداران بە طور مدام از پیرانشهر بە پرواز در آمدە و بر فراز ارتفاعات کوهستانی قندیل و هلگورد کە محل مستقر شدن نیروهای کردستانی اپوزسیون حکومت ایران می باشد، گشت زنی کردەاند.


چند منبع از پیرانشهر در اینبارە بە هەنگاو اعلام کردەاند کە، بر طبق تجربیات سالهای گذشتە، احتمال می رود کە پس از اتمام شناسایی توپباران ارتفاعات هلگورد، بربزین، قندیل و ارتفاعات مرزی پیرانشهر از سوی سپاه پاسداران انجام بگیرد. طی سالهای گذشتە پهپادهای سپا نیز این ارتفاعات را بمباران کردەاند.


طی روز های گذشتە و پس از کشتە شدن سە عضو سپاه پاسداران در دیواندرە، مسئولین سپاه پاسداران احزاب کردستانی را تهدید بە انتقام سخت کردە بودند.


از سوی دیگر، گروه عقاب های زاگروس، شب گذشتە با صدور بیانیەای مسئولیت حملە بە گروهی از نیروهای مستقر در پایگاه زیوە منطقە مرگور ارومیە را بر عهدە گرفت.

هەنگاو دیروز گزارش دادە بود کە در نتیجە این درگیری ٣ عضو نیروی انتظامی از جملە ”محرمی“ فرماندە آنها زخمی شدەاند.


طی سال های گذشتە سپاه پاسداران بە کرات مناطق مرزی پیرانشهر و ارتفاعات هلگورد را توپباران کردە و در نتیجە این حملات شهروندان مدنی نیز قربانی شدەاند. با اسناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و استناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سە سال گذشتە دو شهروند مدنی در نتیجە این بمباران ها جانشان را از دست دادە و ٨ شهروند نیز زخمی شدەاند.


استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین بطورکلی منوط به رعایت اصول ناظر بر حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه نظیر اصل تفکیک جمعیت و اموال غیرنظامی، اصل تناسب در حمله است که طی سالیان گذشته جمهوری اسلامی خود را ملزم به رعایت هیچ یک از این اصول ندانسته و به کرات سکنه غیر نظامی هدف حملات این هواپیماها قرار گرفته است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.