دادگاه تجدید نظر حکم ۲۵ سال زندان برای هفت عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی را تأیید کرد. براین اساس، محمدرضا رمضان‌زاده به ۸ سال زندان تعزیری، حسین رمضان‌پور به ۴ سال زندان تعزیری، سعید حق‌پرست به ۳۲ ماه حبس، علی فروتن به ۳۲ ماه، حسن جوهری ۳۲ ماه، مصطفی رباطی ۳۲ ماه و حمیدرضا رجایی ۳۲ ماه زندان محکوم شدند. ۱۶ بهمن‌ماه سال گذشته اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری خراسان شمالی اعلام کرده بود که احکام قطعی و بدوی هفت عضو انجمن صنفی معلمان به اتهام «تحریک به آشوب، تحصن، تظاهرات و درگیری از طریق فراخوان در فضای مجازی و حتی برنامه‌ریزی برای تسخیر برخی مکان‌های نظامی، به‌دست آوردن سلاح و اقدام مسلحانه» صادر شده است. این در حالی بود که متهمان در جلسه اول دادگاه حتی از محتویات پرونده و کیفرخواست مطلع نبودند.