رسانه خبری پیامِ ایرانی

درگیری در جوانرود و کشتە شدن دو عضو سپاه پاسداران


 

هەنگاو: ساعات اولیە بامداد امروز در اطراف جوانرود درگیری مسلحانەای روی داد و دو عضو سپاه پاسداران کشتە شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعت ٢ بامداد چهارشنبە (١٩ تیر ٩٨ / ١٠ ژوئیە ٢٠١٩)، درگیری مسلحانەای میان یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران و نیروهای سپاه پاسداران در روستای بیولە جوانرود روی دادە است.

بە گفتە یک منبع مطلع در نتیجە این درگیری دو عضو سپاه پاسداران کە از اهالی جوانرود و ایلام بودەاند، کشتە شدەاند. هویت پاسدار اهل جوانرود محمد خان  سلیمانی نسب اعلام شدە است. همچنین دو عضو دیگر سپاه پاسداران بە نام های “لایق سیدی” و “رئوف زارعی” بە شدت زخمی شدە و جهت مداوا بە مراکز درمانی کرمانشاه منتقل شدەاند.

تا زمان تنظیم این خبر هیچ یک از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران مسئولیت این درگیری را بر عهدە نگرفتە و رسانەهای نزدیک بە سپاه پاسداران نیز خبر این درگیری را منتشر نکردەاند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.