کمپین فعالین بلوچ خبر داد که یک کودک-همسر ۱۶ ساله در شهرستان دلگان، در استان سیستان و بلوچستان، چند ماه پس از ازدواج با یک مرد ۴۰ ساله خودسوزی کرد و جان باخت. هویت این کودک همسر بلوچ، «ز-ایرندگانی» ۱۶ ساله گزارش شده است. کمپین فعالین بلوچ می‌نویسد: خانواده این کودک حدود چند ماه پیش او را به ازدواج یک مرد چهل ساله به نام «ح ناصح» که دارای چند فرزند از ازدواج قبلی خود بود درآوردند. این مرد پس از ازدواج به آزار و اذیت همسرش روی آورد و او را هم از دیدار خانواده‌اش منع کرده بود. طبق این گزارش، این کودک پس از چند ماه تحمل آزار و اذیت دیگر دوام نیاورده و با خودسوزی به زندگی خود پایان داده است.