مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق اعلام کرد از امروز اول بهمن مصوبه جدید دولت درباره افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف، یعنی حدود ۲۵ درصد از مشترکان برق بخش خانگی، اجرا می‌شود. الگوی مصرف در ماه‌های غیر گرم مناطق عادی برابر ۲۰۰ کیلووات ساعت است و این میزان در ماه‌های گرم مناطق عادی یعنی از خرداد تا شهریور به ۳۰۰ کیلووات ساعت در یک ماه می‌رسد. سخنگوی صنعت برق گفت: مشترکانی که زیر الگوی مصرف تعیین‌شده برای هر منطقه برق مصرف می‌کنند، مشمول هیچ افزایش قیمتی نمی‌شوند و کماکان نظام تعرفه‌گذاری مصوب سال ۱۳۹۷ برای این مشترکان لحاظ خواهد شد.