رسانه خبری پیامِ ایرانی

کولبر جوان در مرز سردشت با شلیک مستقیم نیروهای مسلح کشتە شد


 

هەنگاو: یک کولبر جوان در مرزهای شهر سردشت با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە قتل رسید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ظهر روز یک شنبە (١۶ تیر ٩٨ / ٧ ژوئیە ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در مرز کانی زرد سردشت بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر جوان را بە قتل رساندەاند.

خبرنگار هەنگاو در سردشت هویت این کولبر جوان را “منصور  گرژە” ٢١ سالە اعلام کردە است.

یکی از کولبران در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە این کولبر جوان بار سیگار همراه داشتە و از فاصلە نزدیک هدف قرار گرفتە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.