رسانه خبری پیامِ ایرانی

زن بوکانی بە دست همسرش بە قتل رسید


 

هەنگاو: یک زن اهل بوکان توسط همسرش با چاقو بە قتل رسید .

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە (١۴ تیر ٩٨ / ۵ ژوئیە ٢٠١٩)، یک زن اهل بوکان با هویت ”مریم خدریان“ ۵٠ سالە توسط شوهرش با هویت ”کریم عبدەزادە“ ۵۵ سالە بە قتل رسیدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این زن بە دلیل مشکلات خانوادگی و با ضربات چاقو توسط همسرش بە قتل رسیدە است. این منبع اعلام کرد کە کریم عبدەزادە دچار ورشکستگی شدە و خانەاش را بە اسم همسرش نمودە و چندین بار خواستە کە خانەاش را برای دادن قرضهایش بفروشد، اما زنش مخالفت نمودە و از چند ماه پیش با هم اختلاف داشتەاند.

کریم عبدەزادە پس از قتل هسمرش خود را بە ادارە آگاهی تحویل دادە و هم اینک در بازداشت بە سر می برد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.