مجمع جهانی اقتصاد سه‌شنبه ۱۹ مه/۳۰ اردیبهشت در گزارشی پیش‌بینی کرد که عالمگیری ویروس کرونای جدید به یک رکود جهانی ادامه‌دار منجر خواهد شد. این گزارش براساس یک نظرسنجی از ۳۴۷ مدیر ریسک منتشر شده است. دو سوم پاسخ‌دهندگان یک رکود طولانی در اقتصاد جهان را مهمترین نگرانی موجود در ۱۸ ماه آینده اعلام کرده‌اند. نیمی از آن‌ها ورشکستگی و ادغام صنایع و همچنین ناکامی صنایع برای خروج از رکود و نرخ بالای بیکاری به‌ویژه در میان جوانان، را پیش‌بینی کرده‌اند. این گزارش می‌گوید با توجه اینکه اهداف محیط‌ زیستی تحت تاثیر همه‌گیری کووید۱۹ قرار گرفته‌اند، کشورها باید تلاش کنند این مسائل را در پروسه بهبود اقتصادی در نظر بگیرند و از این فرصت برای رسیدن به یک «بهبود سبز» استفاده کنند.