رسانه خبری پیامِ ایرانی

صدور حکم ١۵ سال حبس برای یک شهروند اهل مهاباد


هەنگاو: یک شهروند اهل مهاباد کە اواخر سال ٢٠١٩ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە بود، از سوی دستگاه قضایی حکومت بە حبس محکوم شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٧ اردیبهشت ٩٩ (١۶ می ٢٠٢٠)، یک شهروند اهل مهاباد با هویت ”ایرج صوفی محمد“ از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی ”علی شیخ لو“ بە اتهام ”اقدام علیە امنیت ملی“ از طریق عضویت در گروهای تندرو اسلامی بە تحمل ١۵ سال حبس تعزیری محکوم شدە است.


این حکم روز دوشنبە از سوی مسئولین زندان مرکزی ارومیە رسما بە ایرج صوفی محمد ابلاغ شدە است. این زندانی عقیدتی در حین نشست دادگاه از داشتن حق وکیل محروم بودە است.


ایرج صوفی محمد ٨ ماه پیش از سوی نیروهای امنیتی مهاباد بازداشت شدە بود.


گفتنیست کە وی سال ٩۶ نیز بازداشت و از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب ارومیە بە همین اتهام بە ١٨ ماه حبس محکوم و پس از اتمام دوران محکومیت در در زندان اومیە آزاد شدە بود.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.