رسانه خبری پیامِ ایرانی

گزارش هفتگی سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کردستان


 

هەنگاو: طی هفتە گذشتە دست ٣٢ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، از روز جمعە ٧ تیر تا روز جمعە ١۴ تیر ١٣٩٨ خورشیدی دست کم ٣٢ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

 

 کولبر و کاسبکاران (٧ مورد)

طی هفتە گذشتە دست کم ٧ کولبر در مرزهای کردستان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند شدند.

بر طبق آمار ثبت شدە د مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی هفتە گذشتە دو کولبر  دو مرزهای نوسود و پیرانشهر با شیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە شدە و  ۵ کولبر در مرزهای نوسود، پیرانشهر و سردشت زخمی شدەاند.

 

بازداشت و حکم  (٢٠ مورد)

با استناد بە آمار هەنگاو، طی هفتە گذشتە دست کم ١٧ شهروند کرد بازدشت شدە و سە شهروند نیز از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم شدە است.

بر طبق این گزارش، ١٧ شهروند کرد در شهرهای ثلاث باباجانی، دهگلان، اشنویە، ارومیە و ماکو و نودشە  بە اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند.

همچنین، سە شهروند اهل شهر سنندج از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران جمعا بە ١۵ ماه حبس تعزیری محکوم شدەاند.

 

خودکشی  (۵ مورد)

طی هفتە گذشتە،دست کم ۴ شهروند در شهرهای ایلام، ارومیە، بوکان و سقز خود را حلق ویز کردەاند کە یکی از آنها ١٧ سال سن داشتە است.

همچنین یک دختر ١٠ سالە در شهر سنندج بە دست مادرش بە قتل رسیدە است.

 

کارگری (٢ مورد)

طی هفتە گذشتە یک کارگر در کرمانشاه در اثر آتش سوزی ناشی از انفجار کشتە شد و یک کارگر در شهر اسفراین خراسان شمالی نیز در اثر تخریب معدن جانش را از دست داد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.