رسانه خبری پیامِ ایرانی

بروز مخاصمه مسلحانە ای دیگر در مریوان مابین سپاه پاسداران و یکی از احزاب اپوزسیون کرد


هەنگاو: مخاصمه ای نسبتا شدید در نوار مرزی مریوان روی داده و بر اساس اطلاعات موجود نیروهای سپاه پاسداران ارتفاعات منطقە را با تسلیحات انفجاری سنگین بمباران کرده اند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، مقارن ظهر روز سەشنبە ٣٠ اردیبهشت ٩٩ (١٩ می ٢٠٢٠)، مخاصمه مسلحانەای در ارتفاعات مرزی روستای ”رشەدی“ و ”دویسە“ مریوان مابین نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب کردستانی بە وقوع پیوستە است.


بە گفتە منابع هەنگاو، در نتیجە این درگیری سە نفر از طرفین کشتە شدەاند کە یکی از آنها از اعضای سپاه پاسداران بودە و دو نفر دیگر از طرف درگیر مخاصمه بوده است.


روابط عمومی قرارگاه حمزە سپاه پاسداران نیز با انتشار بیانیەای این درگیری را تایید و خبر کشتە شدن دو نفر از اعضای طرف درگیری را منتشر نمودە است، اما اشارەای بە کشتە شدن یکی از اعضای سپاه نشدە است.


منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە علاوە بر کشتە شدن یکی از اعضای سپاه پاسداران، دست کم دو نفر دیگر از اعضای سپاه زخمی شدەاند. تا زمان تنظتم این خبر هیچ یک از احزاب کردستانی مسئولیت این درگیری را بر عهدە نگرفتە است.


پس از وقوع این درگیری نیروهای سپاه پاسداران برای ساعاتی ارتفاعات منطقە را آماج حملات توپخانەای قرار دادند.


هەنگاو طی چند روز گذشته نگرانی خود را نسبت به کاربردن تسلیحات سنگین انفجاری توسط سپاه پاسداران در منطقه با سکنه غیر نظامی ابراز داشته است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.