رسانه خبری پیامِ ایرانی

صدور حکم ٣ سال حبس برای یک فعال یارسانی ساکن زنجان


 

هەنگاو: یکی از فعالین یارسانی ساکن زنجان کە در اعتراضات آبان ماه امسال بازداشت شدە بود، بە تحمل ٣ سال حبس محکوم گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، پیام بیدرود، فعال یارسانی ساکن زنجان از سوی شعبە ٢۴ دادگاه انقلاب تهران بە اتهام ”شرکت در تجمعات غیر قانونی و تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل ٣ سال حبس تعزیری محکوم شدە است.

سید پیام بیدرود روز پنجشنبە ۵ دی ٩٨ (٢۶ دسامبر ٢٠١٩٠)، در حالی کە برای شرکت در مراسم چهلم پویا بختیاری بە کرج رفتە بود، در مسر قبرستان بهشت سکینە توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردید.

بە گفتە یک منبع نزدیک بە خانوادە بیدرود، وی هم اکنون در زندان اوین تهران محبوس می باشد.

سید پیام در جریان اعتراضات آبان ماه نیز بازداشت شدە و پس از چند روز با وثیقە آزاد شدە بود.

دادگاه با آزادی موقت این فعال یارسانی کە اصالتا اهل کرمانشاه و ساکن زنجان می باشد مخالفت کردە است.

 

 

 

 

 

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.