رسانه خبری پیامِ ایرانی

کشتە و زخمی شدن سە کولبر در مرزهای نوسود و مریوان


 

هەنگاو: در نتیجە تیراندازی نیروهای مسلح ایران بە سوی دستەای از کولبران در دو نقطە مرزی، دست کم دو کولبر کشتە شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، اواخر شب چهارشنبە (١٢ تیر ٩٨ / ٣ ژوئن ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در کوهستان ”نلکمین“ واقع در نزدیکی روستای مرزی هانەگرملە از توابع شهرستان نودشە، بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر اهل این روستا را بە قتل رساندە و کولبر دیگری را نیز بە شدت زخمی کردەاند.

خبرنگار هەنگاو در نودشە هویت کولبر کشتە شدە را ”گوران عزیز زادە“ ٢۵ سالە اعلام کردە است کە جسد وی هم اینک در درمانگاه شهر نودشە می باشد.

همچنین یک کولبر دیگر با هویت ”اسیر شاه پسندی“  بە شدت زخمی شدە کە جهت مداوا بە مراکز درمانی پاوە منتقل شدە است.

از سوی دیگر و هم زمان، در کوهستان تەتە نیز نیروهای مسلح ایران یک کولبر را بە گلولە بستە و وی را بە قتل رساندەاند.

تا زمان تنظیم این خبر هویت کولبر کشتە شدە کە اهل مریوان می باشد، برای هەنگاو احراز نشدە است.

چند روز پیش نیز یک کولبر اهل سردشت با هویت “محمد آوازە” در مرز قندول این شهرستان با شلیک مستقیم نیروهای مسح ایران زخمی شدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.