رسانه خبری پیامِ ایرانی

درگیری در ماکو و جانباختن سە گریلا و اسیر شدن یک گریلای دیگر


 

هەنگاو: بامداد روز جاری درگیری سنگینی در مناطق مرزی ماکو روی داد و سە گریلای حزب کارگران کردستان در این درگیری جانشان را ازدست دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعات اولیە بامداد روز چهارشنبە ( ١٢ تیر ٩٨ / ٣ ژوئیە ٢٠١٩)، نیروهای سپاه پاسداران با تیمی از گریلاهای حزب کارگران کردستان در ارتفاعات بورالان ماکو درگیر شدەاند.

در نتیجە این درگیری و بر طبق تصاویری کە شبکە استانی آذربایجان غربی (ارومیە) منتشر نمودە است، ٣ گریلا جانشان را از دست دادە و یک گریلا نیز اسیر شدە است.

قرارگاه حمزە نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز از انهدام یک تیم مسلح وابستە بە یکی از جریانات کردستانی کە نامی از آن بردە نشدە، اشارە کردە است.

حزب کارگران کردستان تاکنون واکنشی بە این خبر نشان ندادە است.

روز گذشتە نیز درگیری میان نیروهای این حزب و نیروهای سپاه پاسداران در اطراف چالدران روی دادە بود کە سە عضو سپاه  کشتە شدە بودند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.