رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت یک شهروند ۶۶ سالە در نودشە


 

هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات نوسود شبانە بە منزل یک شهروند سالخوردە یورش و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه یکشنبە (٩ تیر ٩٨ / ٣٠ ژوئن ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات بە منزل یک شهروند  سالخوردە بە هویت ”علی محمودی“ ۶۶ سالە یورش بردە و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، این شهروند سالخوردە بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

تا زمان تنظیم این خبر، سرنوشت این شهروند ۶۶ سالە نامعلوم می باشد و پیگیریهای خانوادەاش بی نتیجە ماندە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.