رسانه خبری پیامِ ایرانی

برزان محمدی بە زندان اوین منتقل شد


 

هەنگاو: برزان محمدی زندانی سیاسی کرد کە بە نشانە اعتراض بە وضعیت نامناسب زندان فشافویە بە مدت ۶٠ روز دست بە اعتصاب غذا زدە بود، بە زندان اوین منتقل شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە (٧ تیر ٩٨ / ٢٨ ژوئن ٢٠١٩)،  برزان محمدی زندانی سیاسی اهل سروآبادە از زندان فشافویە واقع در جنوب تهران بە زندان اوین منتقل شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، انتقال این زندانی سیاسی پس از قتل یکی از همبندیان وی بە نام “علی رضا شیر محمدعلی” و افشای جزئیات این قتل از سوی ایشان و تهدیدش از سوی مسئولین زندان، بە زندان اوین منتقل شدە است.

برزان محمدی و علی رضا شیرمحمد علی از تاریخ ٢٣ اسفند ماه سال گذشتە بە نشانە اعتراض بە وضعیت ناماسب نگهداریشان در زندان  فشافویە بە مدت ۶٠ روز دست بە اعتصاب زدە بودند.

شامگاه دوشنبه ۲۰ خرداد ماه علیرضا شیرمحمدعلی به دست دو زندانی مواد مخدر و قتل عمد در  تیپ یک اندارزگاه ۱۱ زندان تهران بزرگ (فشافویه) به قتل رسید.

پیشتر هەنگاو در گزارشی نوشتە بود کە یکی از افسران زندان بە نام ”رضا حق وردی“ ضمن توهین بە خانوادە این دو زندانی سیاسی بە آنها گفتە است کە ”نتیجە اعتصاب فرزندان شما صدور گواهی فوت است و نتیجەای نمی گیرید“.

برزان محمدی فرزند احمد و اهل روستای گوشخانی سروآباد، روز جمعە (١٢ مرداد ٩٧ / ٣ آگوست ٢٠١٨) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات تهران و در حین اعتراضات مردادماه در این شهر بازداشت شدە بود.

 وی روز چهارشنبە (١١ مهر ٩٧ / ٣ اکتبر ٢٠١٨)، از سوی  شعبە ١۵ دادگاه انقلاب تهران بە ریاست قاضی صلواتی بە ۶ سال زندان محکوم شد و این . حکم در دادگاه تجدید نظر بە ٣ سال و ۶ ماه حبس تقلیل یافت.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.