رسانه خبری پیامِ ایرانی

کلیسای پروتستان آلمان از استرداد پناهجوی ایرانی جلوگیری کرد

کلیسای پروتستان شهر “زولینگن” آلمان، روز دوشنبه ۱٧ دی/ ٧ ژانویه با مقاومت در برابر مأموران پلیس، مانع استرداد یک پناهجوی ٢٧ ساله ایرانی شد. این جوان ١٠ ماه پیش، پس از رد درخواست پناهندگی خود توسط اداره امور خارجیان آلمان، به کلیسای پروتستان این شهر پناه برده بود.تبلیغ بازرگانی

پایگاه اینترنتی “شبکه تحریریه‌های آلمان” و چند روزنامه محلی غرب این کشور، ضمن بازتاب گزارش مربوط به مقاومت کلیسای پروتستان “زولینگن” در برابر استرداد یک پناهجوی ٢٧ ساله ایرانی نوشتند که این جوان به آئین مسیحیت پیوسته و به کلیسا پناهنده شده است.

برپایه این گزارش‌ها، سحرگاه روز دوشنبه ٧ ژانویه، حدود ١٠٠ نفر از اعضای کلیسائی که جوان ایرانی در آن پناه گرفته بود، وقتی از طرح پلیس برای بازداشت و استرداد او آگاه شدند، به دعوت ” کریستیان لرش”* در کلیسا جمع شدند تا از ورود مأموران پلیس به داخل کلیسا جلوگیری کنند. جوان ایرانی نیز اعلام کرده بود که حاضر نیست خودش را داوطلبانه تسلیم پلیس کند.
مسئولان کلیسا به خبرنگاران گفتند: «این جوان مسیحی شده است و استرداد او به ایران می‌تواند سبب تعقیب او شود. بر اساس گزارش ها، وقتی کسی به کلیسا پناهنده می‌شود، تا زمانی که تحت حمایت کلیسا است از تعقیب مصون می‌باشد و به این دلیل مأموران پلیس حق ندارند پناهجوی ایرانی را از داخل کلیسا بیرون بکشند.

کشیش کلیسا، به نوشته “شبکه تحریریه‌های آلمان”، ١٠٠ عضو کلیسا را به شرکت در دعای سحرگاهی ساعت ۵ صبح دعوت کرد و در جریان این مراسم خبر قریب‌الوقوع ورود مأموران پلیس و بازداشت هم‌کیش تازه را به آنان داد.
اعضای کلیسا با مقاومت گروهی خود در برابر پلیس، توانستند فعلاً جوان ایرانی را از استرداد به کشورش نجات دهند، اما به نوشته روزنامه “زولینگر تاگس بلات”، مقامات اداره امور خارجیان گفته‌اند که بار دیگر برای بازداشت و استرداد او اقدام خواهد شد، زیرا برای او حکم ترک خاک آلمان صادر شده است.

جوان ایرانی که درگزارش‌ها از او نام برده نشده است، پیش از پناه بردن به کلیسای پروتستان، در یکی از کمپ‌های پناهندگی شهر “زولینگن” زندگی می کرد، اما هنگامی که با خطر اخراج روبرو شد از کلیسا درخواست پناهندگی کرد.

“کریستیان لرش” کشیش کلیسای پروتستان، پس از مشورت‌های لازم با مقامات کلیسا تصمیم گرفت به این جوان پناهندگی کلیسائی اعطا کند. در ١٠ ماه گذشته این جوان در کلیسا زندگی کرده و هزینه زندگی او را نیز اعضای کلیسا پرداخته‌اند.
درخواست پناهندگی سیاسی جوان ایرانی، ٢۵ اوت سال ٢٠١٧ از سوی دولت آلمان رد شده است.

در سال های اخیر، تعداد بی‌شماری از ایرانیانی که برای کسب پناهندگی به آلمان و سایر کشورهای اروپای مرکزی و شمالی وارد شده اند، تغییر دین داده و به آئین مسیحیت پیوسته‌اند.
در آلمان نهادی وجود دارد که از این نوکیشان مسیحی در برابر فشار دولت دفاع می کند؛ این نهاد با کلیساهای کاتولیک و پروتستان همکاری دارد.
هنوز آماری درباره تعداد ایرانیان مسیحی شده منتشر نشده است.

* Christian Lorsch

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.