رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت مسئول شعبە انجمن نوژین در کامیاران


 

هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات کامیاران شبانە بە منزل یکی از فعالین مدنی کامیاران هجوم و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

برپایە گزارشی کە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو رسیدە است، شامگاه چهارشنبە (۵ تیر ٩٨ / ٢۶ ژوئن ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات بە منزل سیروان ابراهیمی از فعالین مدنی ساکن کامیاران یورش و  اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

سیروان ابراهیمی از مدرسین زبان کردی و مسئول شعبە کامیاران انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین می باشد.

سە تن دیگر از اعضای این انجمن  روز پنج شنبە (٢ خرداد ٩٨ / ٢٣ می ٢٠١٩) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بازداشت شدە بودند کە زهرا محمدی رئیس این انجمن همچنان در بازداشت بە سر می برد.

انجمن نوژین یکی از انجمن های فرهنگی و اجتماعی فعال در استان کردستان می باشد کە در چندین شهر این استان از جملە سنندج، کامیاران، دهگلان، سقز و بانە فعالیت دارد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.