رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت شهروند اشنویەای از سوی اطلاعات ارومیە


 

هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە یک شهروند اهل اشنویە را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعت ۵ بامداد روز چهارشنبە (۵ تیر ٩٨ / ٢۶ ژوئن ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بە منزل یک شهروند اهل اشنویە با هویت ” رحیم ارشدی” یورش و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، این نیروها بدون برگە قضایی و در حالی کە اعضای خانوادە خواب بودەاند، بە منزل رحیم ارشدی هجوم بردە و وی را با لباس خواب بازداشت و با خود بردەاند.

این نیروها پس از بازداشت رحیم ارشدی اقدام بە تفتیش منزل و اتومبیل وی کردەاند.

امروز یک شهروند دیگر اهل اشنویە با هویت هیمن بایزدی نیز از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدە بود.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.